Zobrazit hlavní menu

Výchovně vzdělávací a terapeutické metody

Výchovně vzdělávací a terapeutické metody:

Speciálně pedagogické působení na děti je v naší organizaci realizováno prostřednictvím

rozmanitých výchovných, vzdělávacích a terapeutických metod. Ty pomáhají dětem rozvíjet 

jejich schopnosti, dovednosti a zmírňovat projevy jejich zdravotního znevýhodnění.

 

Alternativní a augmentativní komunikace   

ZDE

Arteterapie   

ZDE

Canisterapie   

ZDE

Multisenzorický pokoj  

ZDE

Informační a komunikační technologie  

ZDE

Muzikoterapie   

ZDE

Ergoterapie  

ZDE

Bazální stimulace

ZDE

Zraková stimulace   

ZDE

 

 

Vydáno: 08. 03. 2021 | Naposled upraveno: 20. 04. 2023 | Autor: Administrátor