Zobrazit hlavní menu

Základní informace o organizaci

Název instituce, sídlo školy, právní forma, IČO
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Lazy VI 3695
760 01 Zlín
IČO: 61716464

Další místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb
Mostní 2397, 761 67 Zlín
Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Zřizovatel instituce
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

Ředitelka školy
Mgr. Jana Gavendová

 

Školy a školská zařízení a jejich kapacita

Zařízení

Umístění

Kapacita

Mateřská škola

Zlín - Mostní

24 dětí

Přípravný stupeň ZŠ speciální

Zlín - Lazy

12 dětí

Základní škola 

Zlín - Lazy

14 žáků

Základní škola speciální 

Zlín - Lazy

64 žáků

Praktická škola jednoletá

Zlín - Lazy

10 žáků

Internát

Zlín - Lazy

16 lůžek

Školní družina

Zlín - Lazy

30 žáků

Dětský domov

Zlín - Lazy

16 lůžek

Školní jídelna 

Zlín - Lazy

135 stravovaných

Speciálně pedagogické centrum se sídlem Zlín Lazy:

Pracoviště SPC

Zlín - Lazy

Pracoviště SPC

Zlín - Mostní

Pracoviště SPC

Valašské Meziříčí

 

 

Charakteristika instituce
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín tvoří komplex škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením ve věku od 3 do 19 let.
V zařízení se vzdělávají děti a žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. Mateřská škola je zřízena pro děti se zrakovým postižením, mentálním postižením, více vadami a poruchami autistického spektra.
Hlavní budova školy se nachází v klidné části města Zlín – Lazy. Dostupnost školy je dopravně dobrá. V hlavní budově zařízení na Lazech jsou umístěny školy, internát, školní družina, školní jídelna, kancelář školy, kancelář ředitelky a zástupkyně ředitelky pro školu. Je zde také pracovna pro logopedii. 
V dětském domově (DD) jsou dvě samostatné bytové jednotky, kancelář zástupkyně ředitelky pro DD, sociální pracovnice a zdravotní sestry. 
Ve třetí budově na Lazech se nachází Speciálně pedagogické centrum pro klienty s mentálním postižením – SPC.

Součástí zařízení jsou tři odloučená pracoviště:
- Mateřská škola pro děti s mentálním a zrakovým postižením v městské části Zlín – Mostní 

- Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky se zrakovým  a mentálním postižením  na ulici Mostní.

- Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s mentálním postižením – pracoviště Valašské Meziříčí.

 

 

Vydáno: 23. 10. 2020 | Naposled upraveno: 29. 06. 2021 | Autor: Administrátor