Zobrazit hlavní menu

Spolek přátel DD

Tento spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 1. 1. 2014. Usnesením tohoto soudu ze dne 23. 7. 2015 bylo potvrzeno přejmenování dosavadního sdružení na spolek, upřesnění sídla spolku, jakož i účelu, pro který byl založen.

Členy jsou především rodiče dětí, které navštěvují naši školu, dále děti z našeho dětského domova a několik zaměstnanců.

V průběhu roku řídí činnost Spolku sedmičlenný výbor, který se 1 - 2 x ročně schází na Členské schůzi.
 

Činnost spolku je směřována na

- Posílení komunikace členů – rodičů dětí s mentálním a dalším postižením, jednak v předávání    zkušeností navzájem, ale i možností konzultace s odborníky z řad speciálních pedagogů.
- Materiální, finanční a personální podpora zájmových aktivit dětí ve dnech školního vyučování.
- Rozšíření nabídky pro volný čas ve dnech, kdy není školní vyučování, s větším zapojením rodičů a aktivní účastí dalších dospělých přátel s cílem umožnit i dětem z dětského domova postupné rozšiřování pozitivních sociálních vazeb.
- Získávání finančních prostředků pro obohacení výukových, výchovných a psychorehabilitačních programů.

 

Členská schůze

je nejvyšším orgánem Spolku. Poslední členská schůze se uskutečnila dne 2. října 2020. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhla korespondenční formou. Bylo schváleno ukončení členství ve Spolku, projednali a schválili jsme zprávu o činnosti, zprávu kontrolní komise, výši členského příspěvku. V souladu s občanským zákoníkem i údaji potřebnými pro elektronický zápis do spolkového rejstříku jsme připravili a schválili nové členy výboru. Byla předložena i zpráva o činnosti výboru spolku.

 

Příloha:

Výroční zpráva Spolku přátel DD za rok 2021

Stanovy spolku přátel DD

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Výroční zpráva Spolku přátel DD za rok 2021.pdf PDF108.97 kB
Stanovy spolku přátel DD.pdf PDF450.01 kB
Vydáno: 17. 10. 2020 | Naposled upraveno: 01. 10. 2021 | Autor: Administrátor