Zápis do ZŠ

 

 

 

 

Organizace a průběh zápisu k plnění povinné školní docházky základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2024/2025 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do prvního ročníku uvedené základní školy, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, k plnění povinné školní docházky. 

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy zš zřízené dle §16 odst. 9 škol. zákona:  

Maximální počet žáků přijímaných do zš speciální: 3 

Kritéria k přijetí 

  1. Dítě, které dosáhne 6 let věku do 31. 8. 2024. 
  1. Dítě, které mělo ve školním roce 2023/2024 odklad školní docházky. 
  1. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení nebo Doporučení školského poradenského zařízení 
  1. Dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy. 

Stanovení pořadí 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií až do naplnění kapacity školy.  

Popis průběhu zápisu 

Zápis se skládá z části formální a motivační. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. 

Motivační část (její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce) proběhne formou hry mezi pedagogickým pracovníkem a zapisovaným dítětem. Trvá nejvýše 30 minut. Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

 

Ve Zlíně 3. 4. 2024                                                                        Mgr. Jana Gavendová 

                                                                                                                ředitelka školy  

 

 

 

 

Přílohy:

Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2024/2025

Dotazník pro žáka 1. ročníku

 

 

 

 

 

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2024/2025.docx dokument MS Word95.29 kB
Dotazník pro žáka 1. ročníku.docx dokument MS Word93.66 kB
Vydáno: 23. 10. 2020 | Naposled upraveno: 05. 04. 2024 | Autor: Administrátor