BŘEZEN V MŠ

BŘEZEN V MŠ

V měsíci březnu se v MŠ plnila dvě témata: Povídám, povídám pohádku a Velikonoční pomlázka. Tato témata se navíc realizovala i skrze projektové výuky a muzikoterapii. V MŠ jsme v tomto měsíci začali také s Cannisterapií. V tématu Povídám, povídám pohádku se děti učily pracovat s knihou a rozvíjely si poznatky o nejznámějších pohádkách a pohádkových bytostech. V tématu Velikonoční pomlázka si děti rozvíjely poznatky a dovednosti souvisejícími s tradicí velikonočních svátků.

Mgr., Bc. Zdeňka Štiková a Mgr. Michaela Přílučíková

Vydáno: 27. 03. 2024 | Autor: Mateřská školka