Zobrazit hlavní menu

Aktuality MŠ

Obrázek k aktualitě Přišel k nám Mikuláš

Přišel k nám Mikuláš

V úterý 5. 12. k nám tradičně dorazil Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš děti pochválil, že jsou snaživé, hodné a že se k sobě navzájem hezky chovají. Jako odměnu děti obdržely sladké dárečky, za které moc děkujeme firmě Sanaplasma. Mgr. Přílučíková

Vydáno: 05.12.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Listopad v MŠ

Listopad v MŠ

V měsíci listopadu jsme s dětmi realizovali zážitkovou pedagogiku - keramiku v DDM Astra. Také se plnila tato témata: Podzimní košík a Zvířátka jsou naši kamarádi. Děti si osvojovaly elementární poznatky o ovoci, zelenině a dále o domácích, lesních a cizokrajných zvířatech. Mgr., Bc. Štiková a Mgr.

Vydáno: 30.11.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Keramika Astra

Keramika Astra

V pátek jsme v rámci "Zážitkové pedagogiky" s dětmi MŠ navštívili DDM Astra na ulici Kotěrova, kde si děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou - mačkání, válení, trhání hlíny, sypání speciálních barevných sklíček a korálků. Všechny děti si za pomoci paní učitelek a asistentek vyrobily krásné d

Vydáno: 15.11.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Podzimní strašidýlková slavnost v MŠ

Podzimní strašidýlková slavnost v MŠ

Poslední říjnové odpoledne jsme si náramně užili nejen s dětmi naší MŠ, ale i jejich rodiči a sourozenci. Pro všechny byly připravené úkoly, malé občerstvení, diskotéka a samozřejmě také nechyběly sladké odměny. Protože měly děti i rodiče krásné kostýmy, mohl se každý vyfotit i v našem speciálním fo

Vydáno: 02.11.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Říjen v MŠ

Říjen v MŠ

V měsíci říjnu proběhla v naší MŠ projektová výuka "Plody podzimu" se zaměřením na matematickou pregramotnost a dále se plnila tato témata: Podzim klepe na dveře, Barvy kolem nás. Děti si osvojovaly elementární poznatky o podzimu jako ročním období a učily se rozpoznávat barvy. 

Vydáno: 31.10.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě MŠ - Projektová výuka: Plody podzimu

MŠ - Projektová výuka: Plody podzimu

V první půli měsíce října v naší MŠ (ve třídě Sluníček i Soviček) probíhala projektová výuka s tématem Plody podzimu. Cílem projektu však byl rozvoj předmatematických představ u dětí v předškolním věku. Během této výuky si děti procvičovaly: přiřazování listů, spojování žaludů s čísly, vyskládání ka

Vydáno: 13.10.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě MŠ, třída Sovičky - Září ve školce

MŠ, třída Sovičky - Září ve školce

V měsíci září si děti zvykaly na školku, na neznámé prostředí, nové kamarády i paní učitelky. Vyzkoušely si a naučily se mnoho nových aktivit, her a úkolů, které je budou provázet během celého školního roku. Zejména se učí zvládat sebeobsluhu a pochopit fungování režimu dne. Hlavní důraz je kladen n

Vydáno: 29.09.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě MŠ, tř. Sluníčka - Září ve školce

MŠ, tř. Sluníčka - Září ve školce

V měsíci září probíhalo v naší MŠ adaptační období pro nové děti. Plnila se tato témata: Moje místo ve školce, Co děláme celý den, Noví kamarádi. Děti se tedy adaptovaly na prostředí MŠ. Seznamovaly se se svou značkou, s kamarády, s pedagogy, s prostory, s pravidelnými činnostmi. Při pobytu na školn

Vydáno: 27.09.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Seminář pro rodiče nových dětí v MŠ

Seminář pro rodiče nových dětí v MŠ

V úterý 26. 9. 2023 od 15:00 proběhl v naší MŠ seminář pro rodiče nových dětí "Jak lépe porozumět svému dítěti". Seminář obsahoval tato témata: Princip fungování logopedie v MŠ, Strukturované učení v MŠ, VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Rodiče shlédli praktické ukázky a odnesli si potřeb

Vydáno: 27.09.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě MŠ, tř. Sluníčka - Červen ve školce

MŠ, tř. Sluníčka - Červen ve školce

V měsíci červnu jsme měli spoustu hezkých akcí. Slavili jsme Mezinárodní den dětí, fotili jsme se jako třída, byli jsme na výletě v ZOO, měli jsme besídku pro rodiče, absolvovali jsme muzikoterapii s p. uč. Bolzonellou a velkými kamarády ze ZŠ Lazy a nakonec jsme se rozloučili s našimi předškoláky.

Vydáno: 29.06.2023 | Autor: Mateřská školka

Celkem nalezeno 120 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana: