Zobrazit hlavní menu

Provozní řád výdejny MŠ

Základní škola Zlín, Mostní

Mostní 2397, 760 01 Zlín

IČO: 61716391

 

PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

  1. Provoz školní výdejny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování a jejími dalšími novelizacemi.

 

  1. Strava je připravována ve školní kuchyni ZŠ Zlín Mostní a je do MŠ přepravována v přepravních potravinových boxech v počtu přihlášených jídel na základě záznamu o docházce do MŠ.

 

  1. Na oběd děti z MŠ dochází do školní jídelny za dohledu pedagogického dozoru MŠ.

 

  1. Stravu pro děti MŠ je povinnost odhlašovat do 7.00 hod. každý den. Neodhlášenou stravu si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout ve ŠJ základní školy Zlín Mostní jen v první den nepřítomnosti dítěte (nemoci) v MŠ.

 

  1. Přesnídávka se vydává v 8.00hod., oběd v 11.30 hod. a odpolední svačina ve 14.00 hod.. V MŠ je zajištěn i pitný režim. Cena 1,-Kč/ den, je zahrnuta v ceně přesnídávky.

 

  1. Stravné se platí formou platby z bankovních účtů nebo hotovostní platbou zpětně za uzavřený měsíc. Výpočet částky za stravné dítěte a datum splatnosti vždy vyvěsí vedoucí MŠ v první dny následujícího měsíce na informační tabuli MŠ.

 

  1. V případě dluhu na stravném, který nebude uhrazen do konce příslušného kalendářního měsíce, bude toto považováno za hrubé porušení školního řádu MŠ a v případě opakování může být toto důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.

 

Cena stravného v MŠ

 

Strávníci 3-6 let …………(přesnídávka+oběd 30,- + svačina 7,-)….…37,- Kč

Strávníci 7 let…………….(přesnídávka+oběd 33,- + svačina 7,-)……40,- Kč

 

 

Ve Zlíně dne 25.8.2021

                                       

              Alena Ševčíková                                                                      Věra Kundratová

            vedoucí školní jídelny                                                                   ředitel školy

 

Vydáno: 16. 10. 2020 | Naposled upraveno: 13. 11. 2021 | Autor: Administrátor