Akce pro rodiče

 

Měsíc

Akce

Září

Zahájení školního roku – společné zpívání s rodiči a žáky.

Podzimní výstavka – výzdoba prostor školy přírodními doplňky, které žáci přinesou z domu a vyrobí ve škole.

Říjen

Týden zdraví 10. – 14. 10 2022 – ochutnávka ovoce a zeleniny, které si žáci přinesou, výroba zdravé svačinky.

Únor

Karneval pro žáky ve škole - téma Masopust.

Barevný týden - každý den se všichni ve škole sejdeme oblečení v určené barvě. Třídy soutěží o body kdo má ve třídě nejvíce oblečení a ozdob v dané barvě.

Březen

Jarní výstavka – výzdoba prostor školy přírodními doplňky, které žáci přinesou z domu a vyrobí ve škole.

Jarní tvoření – tvoření jarní výzdoby rodičů s p. Münsterovou.

Květen

Odpoledne pro rodinu – společné setkání rodičů, dětí a učitelů na školní zahradě, zpívání a opékání špekáčků.

Červen

Rozloučení se školním rokem – společné zpívání s rodiči a žáky na zahradě školy.

 

 

 

Šablony

Operační program J. A. Komenský pro MŠ a ZŠ. 

Finance ze šablon budou mimo jiné využity na uspořádání tematických setkání rodičů s lektory. Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy. Témata setkání budou vybrána na základě výchovně vzdělávacích potřeb žáků a dětí.

Termíny setkání budou rodičům postupně nabízeny.

 

Vydáno: 16. 10. 2020 | Naposled upraveno: 06. 10. 2022 | Autor: Administrátor