Zobrazit hlavní menu

Třídní schůzky, konzultace

Třídní schůzky:

           

Říjen – společné setkání s rodiči.

Body programu:

 • požadavky na rodiče – výběr příspěvků do Spolku,
 • organizace školního roku,
 • plánované akce I. pololetí,
 • provozní doba ŠD

 

Leden –  rozhovory s rodiči ve třídách, popřípadě  individuální rozhovory s rodiči v závislosti na situaci

Body programu:

 • prospěch žáka za I. pololetí, výchovná problematika,
 • plán akcí na 2. pololetí,
 • přihlášky na SŠ, závěrečné zkoušky v PrŠ,

 

Červen – rozhovory s rodiči ve třídách, popřípadě  individuální rozhovory s rodiči v závislosti na situaci.

Body programu:

 • informace k novému školnímu roku,
 • přeřazení žáků k novým učitelům,
 • provoz o prázdninách – ŠD,
 • předání požadavků na učební pomůcky a potřeby,
 • prospěch a chování žáka za druhé pololetí.

 

Červen - Společná schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 • informace k novému školnímu roku,
 • provoz ŠD,
 • placení za školské služby,
 • přehled pomůcek pro žáky,
 • informace o provozu o prázdninách

 

 

Vydáno: 16. 10. 2020 | Naposled upraveno: 20. 11. 2020 | Autor: Administrátor