Zobrazit hlavní menu

SPC pro mentálně postižené

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním postižením, případně v kombinaci s jiným typem postižení a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Působíme v celém Zlínském kraji, výjimečně v krajích sousedících.

Žákům do ukončení školní docházky poskytujeme tyto poradenské služby:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku – např. vyšetření školní zralosti, vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, posouzení speciálních vzdělávacích potřeb klientů, vyšetření profesní orientace atp.;
 • následné zpracovávání odborných podkladů a doporučování konkrétních podpůrných opatření pro školy a školská zařízení;
 • příprava žáků na povinnou školní docházku;
 • kariérové poradenství;
 • metodickou podporu rodičům a školám vzdělávajících děti a žáky se zdravotním znevýhodněním;
 • pomoc při tvorbě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) včetně jejich následné konzultace;
 • řešení výukových obtíží u žáků;
 • poradenství v oblasti výchovy žáka;
 • pravidelnou speciálně pedagogickou intervenci nebo psychologickou podporu;
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná zařízení a návazné služby;
 • sociálně – právní poradenství;
 • pravidelné reedukační cvičení a terapeutické vedení;

Činnost centra se uskutečňuje zpravidla ambulantně na jednotlivých pracovištích nebo v terénu návštěvami ve školách nebo zařízeních pečujících o žáky s mentálním či v kombinaci s jiným typem postižení.

Tyto služby bezplatně zajišťuje odborný tým speciálních pedagogů, psychologů a sociálního pracovníka.

Navštívit můžete tato pracoviště:

Poradenské služby jsou klientům poskytovány na základě předchozího objednání, které je možné učinit telefonicky, e-mailem nebo osobně.

 

Kontakty pro objednávání nových klientů: 

 

 

 • Telefon: 736 105 795 pro region Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž

 

 • Telefon: 734 790 061 pro region Vsetín, Valašské Meziříčí

 

K přijetí do péče je potřeba doložit odborný posudek potvrzující zdravotní znevýhodnění, a to od lékaře, klinického psychologa nebo školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

Vydáno: 25. 11. 2022 | Naposled upraveno: 17. 05. 2024 | Autor: Administrátor