Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.Zobrazit hlavní menu

Spolek přátel DD

Tento spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 1. 1. 2014. Usnesením tohoto soudu ze dne 23. 7. 2015 bylo potvrzeno přejmenování dosavadního sdružení na spolek, upřesnění sídla spolku, jakož i účelu, pro který byl založen.

Členy jsou především rodiče dětí, které navštěvují naši školu, dále děti z našeho dětského domova a několik zaměstnanců.

V průběhu roku řídí činnost Spolku přátel dětského domova a Speciálních škol Zlín sedmičlenný výbor, který se schází 4 x ročně a zároveň připravuje  Členské schůze.


 Činnost spolku je směřována na

- Posílení komunikace členů – rodičů dětí s mentálním a dalším postižením, jednak v předávání    zkušeností navzájem, ale i možností konzultace s odborníky z řad speciálních pedagogů.
- Materiální, finanční a personální podpora zájmových aktivit dětí ve dnech školního vyučování.
- Rozšíření nabídky pro volný čas ve dnech, kdy není školní vyučování, s větším zapojením rodičů a aktivní účastí dalších dospělých přátel s cílem umožnit i dětem z dětského domova postupné rozšiřování pozitivních sociálních vazeb.
- Získávání finančních prostředků pro obohacení výukových, výchovných a psychorehabilitačních programů.

 

Členská schůze

je nejvyšším orgánem Spolku přátel dětského domova a Speciálních škol Zlín. Poslední členská schůze se uskutečnila dne 7. října 2022.  Bylo schváleno ukončení členství ve Spolku, projednali a schválili jsme zprávu o činnosti spolku a výsledky hospodaření za rok 2021. Přednesena byla zpráva kontrolní komise, hlasovali jsme o  výši členského příspěvku a členové spolku byli seznáme s Výroční zprávou za rok 2021.

 

Příloha:

Výroční zpráva Spolku přátel DD za rok 2021

Stanovy spolku přátel DD

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Výroční zpráva za rok 2021.pdf PDF108.11 kB
Stanovy spolku přátel DD.pdf PDF450.01 kB
Vydáno: 17. 10. 2020 | Naposled upraveno: 11. 10. 2022 | Autor: Administrátor