Informace ŠD

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb. O zájmovém vzdělávání v platném znění. 
Školní družinu navštěvují žáci přípravného stupně ZŠ speciální, základní školy speciální a žáci základní školy .  

Kapacita školní družiny je 30 přihlášených účastníků. Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlašují své dítě do školní družiny na základě písemné přihlášky. Pokud je zájem o školní družinu vyšší, než je stanovená kapacita, jsou přednostně přijati žáci mladšího věku.
Úhrada za ŠD je poskytována v souladu se Školským zákonem a předpisy souvisejícími.  

Provozní doba ranní družiny je od 7.00 do 7.45 hod.

Provozní doba odpolední družiny je od 12.00 do 16.00 hod.

 

Školní družina na naší škole je rozdělena do čtyř výchovných oddělení, pod vedením čtyř vychovatelek a čtyř asistentek pedagoga.


Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmových činnosti, které rozvíjejí osobnost účastníka, odpočinkových a rekreačních činností, které mají odstranit únavu. Účastníkům dáváme dostatečný prostor ke hře, která je důležitou součástí dětského vývoje. Hrou se dítě učí, ale i odpočívá a rozvíjí pracovní dovednosti. V kolektivu dítě také, díky pozorování ostatních děti při hře, hře lépe porozumí.

Činnost účastníků v ŠD je plánována podle přílohy ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální.

Každoročně mají účastníci možnost přihlásit se do zájmových kroužků.

 

ŠD využívá pro svou činnost čtyři samostatné místnosti, jejichž vybavením a uspořádáním se snažíme vyhovět potřebám všech účastníků. Dále máme k dispozici: tělocvičnu, hudebnu, relaxační místnost, cvičnou kuchyni, keramickou a výtvarnou dílnu, PC učebnu, venkovní hřiště a prolézačky.

 

Vydáno: 10. 11. 2020 | Naposled upraveno: 12. 01. 2021 | Autor: Administrátor