Zobrazit hlavní menu

Jak nás přišel navštívit pan myslivec

Jak nás přišel navštívit pan myslivec

Dopoledne s panem myslivcem.

V úterý dopoledne za námi na besedu přijel pan myslivec. Po třídách (I., III. a VIII.třídě) nám na školní zahradě představil myslivost, jak má vypadat myslivec a co má za práci v lese. Dozvěděli jsme se, že nejdůležitější prací myslivce není lov ale péče o zvěř, k níž patří například přikrmování, odlov a snižování stavů škodné zvěře. Ukázal nám zmiňované základní druhy zvěře, která je škodná a řekl nám, z jakých důvodů se musí lovit. Obeznámil nás s prací norníků, co je jejich úkolem a jak se používají povelky na dorozumívání mezi myslivci v lese. Zazněl také výstřel ze zbraně a seznámili jsme se s vábničkami na divoké prase, srnce, sovu nebo lišku. Na pomoc mu přišli pejsci Dorotka a Sísa, se kterými jsme měli možnost se proběhnout po zahradě. Nakonec si pro nás pan myslivec připravil hry v podobě hledání otisků stop a shozu zvěře, které pečlivě ukryl do listí mezi stromy. Po dlouhém a bedlivém hledání jsme ukrytá paroží nakonec našli a dostali jsme hezkou odměnu v podobě magnetek s obrázky lesních zvířátek. Pan myslivec od nás dostal na památku krásný lesní obrázek, který namalovala naše šikovná malířka Terezka Münsterová.
Zapsala: J.Vošoustová

Vydáno: 16. 11. 2021 | Autor: Pedagogický Sbor