Exkurze pedagogů

Exkurze pedagogů

Velikonoční prázdniny věnovala čtyřicítka pedagogů návštěvě dvou zařízení.

První zastávkou na cestě bylo výrobní družstvo HelpSoul sídlící v průmyslové zóně areálu Ton v Bystřici pod Hostýnem, které se věnuje zaměstnáváním lidí s hendikepem. Průvodcem nám byl charismatický výrobní ředitel pan Štokman. Seznámil nás jak s provozem chráněného pracoviště, kde aktuálně plní např. zakázku německých odběratelů - kompletaci propisek a dílů pro fotovoltaiku, tak sociální dílny, kde realizují vlastní dřevařskou výrobu (výrobu včelích rámků či renovací židlí Ton).

Druhým cílem se stalo Odborné učiliště v Kelči sídlící ve starobylém renesančním zámku. Energická paní ředitelka Mgr. Ryšková nás provedla po rozlehlých pozemcích, sklenících i samotném zámku, který v sobě ukrývá zázemí pro ubytování, výuku i cvičné učebny pro budoucí pečovatelky, zámečníky, zedníky, zahradníky a prodavače. Poutavě nám přiblížila běžné starosti při výchově a středoškolském vzdělávání mladých dospívajících lidí s mentálním postižením.

Dnešní den byl pro nás důkazem, že práce s hendikepovanými lidmi ať v továrně či na zámku, konaná s nadhledem a nadšením, nese své plody a může inspirovat ostatní.

Vydáno: 11. 04. 2023 | Autor: SPC Lazy