Setkání odborníků ŠPZ

Ve čtvrtek 4. 11. 21 se naše SPC zúčastnilo v rámci platformy Sborovna prvního setkání speciálních pedagogů a psychologů pracujících ve školských poradenských zařízeních

Cílem těchto setkání je podpoření vzájemné diskuze a sdílení informací. Aktuálně bylo tématem vzdělávání dětí, žáků - cizinců a formy jejich podpory a vhled do služeb ve Zlínském kraji, které mohou doplňovat služby školských poradenských zařízení (Středisko rané péče EDUCO, Lampion - poradna podpory vývoje, vedení a vztahu s dítětem, Sociálně pedagogická poradna).

Další setkání v rámci platformy Sborovna je naplánované na leden 2022.

(Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“)

Vydáno: 08. 11. 2021 | Autor: SPC Lazy