Zobrazit hlavní menu

Pracovní schůzka pro pedagogy v SPC

Pracovní schůzka pro pedagogy v SPC

V úterý 12. 10. 2021 proběhla v SPC pracovní schůzka pedagogů tříd MŠ zřízených dle § 16/9 ŠZ, pro děti se zrakovým postižením.

Schůzka se konala na odloučeném pracovišti Mostní 2397 ve Zlíně a zúčastnily se nejenom pedagožky z naší MŠ, ale i z MŠ Krhová a z MŠ Rokytnice, Vsetín. V úvodu se pedagožky seznámily s posláním SPC a systémem péče o zrakově postižené klienty. Cílem pracovního setkání bylo přiblížit účastnicím pravidla a postupy reedukace zraku u dětí tupozrakých a šilhavých. Schůzka byla spojena s návštěvou třídy naší MŠ, kde byly předvedeny pomůcky sloužící k reedukaci zraku. V rámci pracovní schůzky byla realizována také názorná ukázka pleoptických cvičení. Pracovnice SPC Mgr. Jana Vašťáková a Mgr. Kristina Balunová poskytly účastnicím konkrétní tipy a aktivity, které lze využít při rozvoji zrakových funkcí u tupozrakých dětí.

Fotogalerie

Vydáno: 26. 10. 2021 | Autor: SPC Lazy