Zobrazit hlavní menu

Konference Asociace pracovníků SPC ČR

Konference Asociace pracovníků SPC ČR

Ve dnech 21-22.10. 2021 proběhla v Olomouci konference na téma "Kariérové poradenství u žáků se SVP". Této konference se zúčastnilo také naše SPC.

Mezi přednášejícími byli odborníci z Pedagogické fakulty UP Olomouc, zástupce ČŠI Mgr. Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., pracovníci MŠMT, především Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání, kariérní poradce Mgr. Silvie Pýchová a další odborníci z řad pracovníků SPC. Konference se zúčastnili také zástupci partnerské organizace ze Slovenska. Cílem setkání bylo získat přehled v aktuálních trendech kariérového poradenství, ale také sdílení zkušeností v práci s žáky se SVP v rámci jednotlivých SPC.

 

Vydáno: 01. 11. 2021 | Autor: SPC Lazy