Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.Zobrazit hlavní menu

Aktuality

Obrázek k aktualitě Přišel k nám Mikuláš

Přišel k nám Mikuláš

V úterý 5. 12. k nám tradičně dorazil Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš děti pochválil, že jsou snaživé, hodné a že se k sobě navzájem hezky chovají. Jako odměnu děti obdržely sladké dárečky, za které moc děkujeme firmě Sanaplasma. Mgr. Přílučíková

Vydáno: 05.12.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Listopad v MŠ

Listopad v MŠ

V měsíci listopadu jsme s dětmi realizovali zážitkovou pedagogiku - keramiku v DDM Astra. Také se plnila tato témata: Podzimní košík a Zvířátka jsou naši kamarádi. Děti si osvojovaly elementární poznatky o ovoci, zelenině a dále o domácích, lesních a cizokrajných zvířatech. Mgr., Bc. Štiková a Mgr.

Vydáno: 30.11.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Keramika Astra

Keramika Astra

V pátek jsme v rámci "Zážitkové pedagogiky" s dětmi MŠ navštívili DDM Astra na ulici Kotěrova, kde si děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou - mačkání, válení, trhání hlíny, sypání speciálních barevných sklíček a korálků. Všechny děti si za pomoci paní učitelek a asistentek vyrobily krásné d

Vydáno: 15.11.2023 | Autor: Mateřská školka
Obrázek k aktualitě Podzimní strašidýlková slavnost v MŠ

Podzimní strašidýlková slavnost v MŠ

Poslední říjnové odpoledne jsme si náramně užili nejen s dětmi naší MŠ, ale i jejich rodiči a sourozenci. Pro všechny byly připravené úkoly, malé občerstvení, diskotéka a samozřejmě také nechyběly sladké odměny. Protože měly děti i rodiče krásné kostýmy, mohl se každý vyfotit i v našem speciálním fo

Vydáno: 02.11.2023 | Autor: Mateřská školka