Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.


GDPR

Od 1. 1. 2024 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro

Dětský domov, Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu Zlín,

Mgr. Kristina Balunová, tel.: 605 977 286, poverenec.oou@ddskolyzlin.cz

 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín nenese zodpovědnost za použití zveřejněných fotografií a videozáznamů jinými subjekty.

 

GDPR

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy VI 3695, 760 01  Zlín,   IČO 61716464 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

1)    Zajištění vzdělávání:

    zápis k předškolnímu vzdělávání

    zajištění předškolního vzdělávání

    zápis k základnímu vzdělávání

    zajištění základního vzdělávání

    zájmové vzdělávání ve školní družině

    přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

    zajištění středního vzdělávání

    další vzdělávání pedagogických pracovníků

2)    Zajištění služeb:

    zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

    poskytování poradenských služeb ve škole

    poskytování poradenských služeb v ŠPZ

    ubytování žáků na internátě školy

    zajištění školního stravování

3)    Zajištění interních procesů a provozu organizace:

    výběrová řízení na zaměstnance

    pracovněprávní a mzdová agenda

    evidence úrazů

    ochrana majetku a osob

    prezentace příspěvkové organizace

    organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.

    projekty, žádosti o dotace

    vedení účetnictví příspěvkové organizace

    smlouvy a objednávky služeb

 

Vydáno: 17. 10. 2020 | Naposled upraveno: 08. 01. 2024 | Autor: Administrátor