CHARITY RUN 2021

CHARITY RUN 2021 - charitativní běh, který byl plánován v termínu 24. 4. 2021, se bohužel vzhledem k současné epidemilogické situaci neuskuteční. Většina registrovaných běžců věnovala uhrazený poplatek startovného ve prospěch dětí z našeho dětského domova. Finanční částka 10 950,- Kč bude využita na realizaci volnočasových aktivit dětí. Nesmirně děkujeme za podporu Vám všem, kteří jste nám pomáhali tuto sportovní aktivitu připravovat, věnovali jste nám svůj čas a finanční prostředky. Děkujeme a věříme, že není všem dnům konec.......Mgr. Bednářová Ladislava.

Vydáno: 08. 04. 2021 | Autor: Dětský Domov