Školní karneval

Školní karneval

K měsíci únoru patří již tradičně masopustní průvod a s ním spojený celoškolní karneval.

Letos jsme karnevalovému veselí věnovali celé školní dopoledne. Veselými maskami se vybavili nejen žáci, ale i většina našich vyučujících. Společně jsme plnili různé zábavné úkoly, navštívil nás masopustní průvod s maskami tradičními a shlédli jsme i hudební vystoupení některých našich spolužáků. Den jsme zakončili společnou diskotékou ve školní tělocvičně.

Vydáno: 24. 02. 2023 | Autor: Pedagogický Sbor