Zobrazit hlavní menu

Informace k zahájení školního roku.

Vážení rodiče, prosíme o prostudování přiložených informací k zahájení nového školního roku 2021 - 2022.

 

 1. 9. 2021

Základní škola, střední škola, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní družina a internát školy zahájí provoz ve středu 1. 9. 2021. 

 • 7,00 – 8,00 – příchod internátních dětí a testování (šatna int, DD)
 • 7,30 h - 8,00 h (třídy: II., III., IV., VIII.)
 • 8,00 h - 8,30 h (třídy: I., V., VI., VII., PrŠ) – třídní učitelé a AP vyzvedávají žáky v doprovodu zákonných zástupců před budovou školy a po přezutí odchází do kmenových tříd, kde proběhne testování žáků, odevzdávání vyplněných tiskopisů, kontrola vlasů žáků
 • po přivítání dokumentace a testování si mohou zákonní zástupci odvést své dítě domů
 • konec prvního školního dne 10,00 h
 • provoz školní družiny od 10,00 h – 16,00 h

 

Zákonný zástupce žáků denní docházky předloží následující vyplněné tiskopisy:

 • osobní a zdravotní dotazník
 • přihláška do ŠD
 • přihláška ke stravování
 • žádost o podávání léků

 

Zákonný zástupce žáků internátu předloží následující vyplněné tiskopisy:

 • osobní a zdravotní dotazník
 • přihláška ke stravování
 • žádost o podávání léků

 

 1. – 3. 9. 2021

Pravidelné vyučování začíná pro všechny žáky ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 8,00 h. Školní družina i internát školy (jen pro přihlášené žáky) jsou v provozu od 7,00 h a odpolední družina je v provozu do 16,00 h.

 

Pokud žák nebude přítomen ve vyučování v určený testovací den, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Povinnosti zákonného zástupce:

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

V případě dotazů kontaktujte třídního učitele.

 

 

Ve Zlíně 30. 8. 2021                                                                            Mgr. Kateřina Krupíková

                                                                                                                    zástupkyně ředitelky

 

Vydáno: 30. 08. 2021 | Autor: Administrátor